• 25. Juni 2022 - [Extern] CG/L - Stammtisch Bonn

  • 16. Juli 2022 - [Extern] CG/L - Stammtisch Bonn

  • 20. August 2022 - [Extern] CG/L - Stammtisch Bonn

  • 17. September 2022 - [Extern] CG/L - Stammtisch Bonn

  • 15. Oktober 2022 - [Extern] CG/L - Stammtisch Bonn

  • 22. Oktober 2022 - [Extern] CG/L - Stammtisch Düsseldorf

  • 19. November 2022 - [Extern] CG/L - Stammtisch Bonn

  • 17. Dezember 2022 - [Extern] CG/L - Stammtisch Bonn

  • 11. Februar 2023 - CG/L NRW - Offenes Treffen Wuppertal - ausgebucht

  • 18. Februar 2023 - [Extern] CG/L - Stammtisch Bonn